Registrace prodloužené záruky ZIRCON FunBox

ZIRCON FunBox

Vyplněním formuláře získáte prodlouženou záruku 3 roky na přijímač Zircon FunBox zdarma. Registraci je třeba provést do 30 dnů od koupi přístroje.
Prodlouženou záruku lze uplatnit u centrálního servisního střediska Inter-sat LTD, Blučina 704, 66456. K uplatnění záruky je třeba dodat doklad o zakoupení přístroje a potvrzení o prodloužené záruce, které obdržíte e-mailem po registraci. V období prodloužené záruky nelze odstoupit od kupní smlouvy.
Pro registraci Vašeho přijímače vyplňte formulář „Registrace záruky”.
Prodloužená záruka se nevztahuje na přijímač prodaný v rámci akce „Skylink balíček s dotovaným přijímačem a Skylink balíček s dotovaným přijímačem, parabolou a konvertorem”. Rozhodující pro určení takového případu je napárování s kartou Skylink.

Poznámka: Výrobní číslo přijímače je uvedeno na spodní straně přijímače a a začíná čísly 201……….

Registrační formulář

Zakoupený produkt
Výrobní číslo
Prodejce
Datum nákupu

Zákaznické údaje
Jméno Příjmení Ulice Město PSČ Telefon E-mail
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři Inter-sat LTD, org.složka se sídlem Slévačská 2368/68, Brno, IČ: 29242916. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 4 (čtyř) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V období prodloužené záruky bude zákazníkovi účtována cena materiálu a dílů. Náklady práce technika a zaslání zboží jdou k tíži společnosti Inter-sat LTD, org. složka.

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte nás na:
+420 530 506 917
pobockabl@inter-sat.cz